ARCHIKÓD | VAVRICA ARCHITEKTI

SKUPINA PÔSOBIACA V BRATISLAVE A V PRAHE, ZAMERANÍM KTOREJ SÚ
ARCHITEKTONICKÁ TVORBA A DEVELOPMENT NEHNUTEĽNOSTÍ

ARCHIKÓD

Zameraním skupiny Archikód
je oblasť developmentu
nehnuteľností.

Spoločnosť aktívne pôsobí
najmä v Bratislave a Prahe

VAVRICA ARCHITEKTI

Architektonický ateliér a združenie
nezávislých architektov
a urbanistov.

Cieľom je tvorba - hľadanie
architektúry (kódu), teda nikdy
nekončiaca cesta.