10_N grey

Garden Villas

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
Details
Place: Bratislava, Slovak Republic
Authors: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Branislav Hantabal
Cooperation: Ing.arch. Jozef Čižmár
Ing.arch. Michal Poljak
Ing.arch. Martin Donoval

Project description

Concept of the two parallel houses is based on the local conditions of the given site. On the one side it neighbors high rise apartment blocks and on the other forest border. Two forms are situated parallel to the existing communication and thus enable views to the country side. Two blocks are connected with the two level of underground parking. Apartments are reached via a long corridor. Apartments offer ranges from one bedroom up to four bedroom flats. Penthouses are situated on the top floor with spacious exterior terraces overlooking Malé Karpaty. In order to retain quiet character of the area retail spaces were not incorporated. Landscaped park with children playground is planned to increase living standards for future residents.

Horizontálna hmota – jej pôdorysná proporcia je daná rozmermi pre garážové parkovanie. Dispozičný princíp je chodbový – vnútorná chodba obsluhovaná jedným komunikačným jadrom. Z tejto chodby sú prístupné všetky byty. Škála bytov je prevažne jedno a dvojizbová, ale v krajných polohách sú aj štvorizbové väčšie byty. Vo vrchnej časti sa nachádzajú dva strešné byty s prístupmi na terasy. V prvom suteréne sa nachádza veľkopriestorová garáž a v druhom suteréne okrem veľkopriestorovej garáže uvažujeme aj technické a pivničné priestory.

more info: http://zahradnevily.sk/zahradne-vily/