10_N grey

Záhradné vily

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
Detaily
Miesto: Bratislava – Dúbravka
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Branislav Hantabal
Ing.arch. Jozef Čižmár
Ing.arch. Robert Janega
Ing.arch. Marek Lohinský
HIP: Ing. Miroslav Lackovič
Ing.arch. Peter Šterdas
Spolupráca: Ing. Lucia Jarabeková
Ing.arch. Rastislav Navrátil
Termín: 2016
Plocha: HPP: 5816m2
Kapacita: 49 bytov

Popis projektu

Hmotovo – priestorové riešenie vychádza z prostredia, v ktorom sú objekty osadené. Pôdorysne kosouhlé hmoty sú osadené kolmo na jestvujúcu poľnú cestu, medzi objektmi sa otvárajú cez spoločnú zeleň priehľady do krajiny.

Hmota navrhovaných domov logicky vychádza zo susediacej bytovej zástavby a jej radenie bolo overené predchádzajúcou územnoplánovacou dokumentáciou.

Objekty SO 01 a SO 02 sú prepojené garážovým suterénom kaskádovito osadeným v teréne. Tieto nadzemné časti sú o jedno podlažie výškovo rozdielne osadené. Každý objekt je ukončený ustúpeným strešným podlažím.

Pôdorysná proporcia objektu je daná rozmermi pre garážové parkovanie. Dispozičný princíp je chodbový – vnútorná chodba obsluhovaná jedným komunikačným jadrom. Z tejto chodby sú prístupné všetky byty. Škála bytov je jedno až päťizbová. Vo vrchnej časti na ustúpenom podlaží sa nachádzajú strešné byty s terasami. V 2. a 3.pp sa nachádza veľkopriestorová garáž, technické a pivničné priestory. S kapacitami pre obchodnú vybavenosť v danej lokalite neuvažujeme, aby sme udržali pokojný a prírodný ráz územia bez zvýšeného nároku na dopravu s dôrazom na zvýšenú pasívnu ochranu proti hluku. V nemalej miere bude na pohodu prostredia vplývať aj verejná zeleň medzi objektmi, v ktorej sa počíta s detským ihriskom a lavičkami.

viac info: http://zahradnevily.sk/zahradne-vily/