Archívy kategórie: Polyfunkčné objekty

vista

Vista Tower

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
Detaily
Miesto: Bratislava – Petržalka
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
 Spolupráca: Ing.arch. Martin Laho
Ing.arch. Tomáš Šebo
Ing.arch. Igor Lichý
Ing.arch. Alexandra Vrtáková
Ing.arch. Martin Vodrážka
Ing. Miroslav Lackovič
 Plocha: 24 300 m2

Popis projektu

Pripravovaný projekt a investičný zámer polyfunkčného domu v exkluzívnom priestorovom a materiálovom riešení s výškovou dominantou. Objekt Vista Tower sa nachádza vo vnútornom pláne Petržalky. Jej poloha v priesečníku osí Panónská a Bosákova ju predurčuje pre lokálnu dominantu a orientačný bod. Hmotové riešenie a tvar výškovej časti bol navrhnutý veľmi citlivo. Zalomený tvar budovy reflektuje Panónsku cestu, ktorá sa na tomto mieste otáča k centru a symbolizuje tak vstupnú brány do mesta.

Súčasťou projektu je a zveľadenie okolia na štandard moderného európskeho sídliska 21. storočia – revitalizácia Macharovho námestia a vytvorenie predpokladov pre vznik adekvátneho prepojenia časti Dvory so sadom Janka Kráľa a Petržalským korzom.

viac na: www.vistatower.com

digital-park-1

Digital Park I.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
Detaily
Miesto: Bratislava – Petržalka
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Martin Vodrážka
 Spolupráca:

Ing.arch. Tomáš Šebo
Ing.arch. Viktor Šabík
Ing.arch. Igor Lichý
Ing.arch. Jozef Čižmár
Ing.arch. Radomil Kachlík
Ing. Tomáš Papp

 Termín: 2001 – 2005
 Plocha:  88.696 m2

Popis projektu

Celý areál DIGITAL PARKU je riešený formou pavilónovej zástavby moderných kancelárskych objektov, umiestnených v reálne jestvujúcej a navrhovanej zeleni. Jednotlivé pavilóny je možné navzájom spájať do väčších či menších celkov, čím sa dosahuje v Bratislave ojedinelá variabilita a flexibilita celého areálu. Všetky administratívne budovy budú mať moderný,kompaktný architektonický design, dobový ale i nadčasový vzhľad.

tatracentrum

Tatracentrum

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
Detaily
Miesto: Bratislava – Hodžovo námestie
Autori: Ing.arch. Ľubomír Závodný
Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Matej Siebert
Ing.arch. Radomil Kachlík
 Termín:  1999-2001

Popis projektu

Polyfunkčný dom pre administratívu banky s dvojpodlažnou obchodnou pasážou a podzemným parkoviskom.

09_sive

Vitkovia Centrum – štúdia

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
Detaily
Miesto: Praha – Žižkov
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Branislav Hantabal
Termín: 2013-
Plocha: HPP: 4680
Kapacita: 6 bytov + kalcelárie + vybavenosť

Popis projektu

Predmetom projektu je optimálne riešenie zástavby prieluky, s dôrazom na urbanistický charakter okolitej blokovej zástavby a zachovanie kultúrno-historického charakteru daného miesta.

Navrhovaný objekt má dve suterénne podlažia, päť nadzemných a jedno ustúpené strešné podlažie. Vertikálne je objekt prepojený schodiskovým priestorom s výťahom. V suterénnom podlaží je riešené parkovisko pre 36 státí, ktoré je z miestnej komunikácie (ulice Pod Vítkovem) prepojené autovýťahom. V suterénnych podlažiach sú priamo na vertikálny komunikačný priestor napojené priestory skladov a technické zázemie objektu.

V prvom nadzemnom podlaží je riešený prenajímateľný priestor prístupný z Husitské ulice. Vstupný priestor do polyfunkčnej časti objektu je riešený z ulice Pod Vítkovem na vyvýšenej úrovni od prvého nadzemného podlažia.

Druhé až piate podlažie tvoria kancelárie. V šiestom podlaží je umiestnených 6 bytov.

Pod Vitkovem 2 titulka grey

Vitkovia Centrum

01
01
02
02
03
03
Detaily
Miesto: Praha – Žižkov
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Branislav Hantabal
Ing.arch. Martin Laho
Ing.arch. Miroslava Hettešová
Ing.arch. Michal Poljak
Termín: 2013-
Plocha: HPP: 4680
Kapacita: 6 bytov + kalcelárie + vybavenosť

Popis projektu

Predmetom projektu je optimálne riešenie zástavby prieluky, s dôrazom na urbanistický charakter okolitej blokovej zástavby a zachovanie kultúrno-historického charakteru daného miesta.

Navrhovaný objekt má dve suterénne podlažia, päť nadzemných a jedno ustúpené strešné podlažie. Vertikálne je objekt prepojený schodiskovým priestorom s výťahom. V suterénnom podlaží je riešené parkovisko pre 36 státí, ktoré je z miestnej komunikácie (ulice Pod Vítkovem) prepojené autovýťahom. V suterénnych podlažiach sú priamo na vertikálny komunikačný priestor napojené priestory skladov a technické zázemie objektu.

V prvom nadzemnom podlaží je riešený prenajímateľný priestor prístupný z Husitské ulice. Vstupný priestor do polyfunkčnej časti objektu je riešený z ulice Pod Vítkovem na vyvýšenej úrovni od prvého nadzemného podlažia.

Druhé až piate podlažie tvoria kancelárie. V šiestom podlaží je umiestnených 6 bytov.

K49_viz_03_ulica2 grey

Vitkovia Residence

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
Detaily
Miesto: Žižkov, Praha
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Martin Laho
Ing.arch. Miroslava Hettešová
Termín: 2016
Plocha: … m2

Popis projektu

Polyfunkčný dom VITKOVIA RESIDENCE predstavuje jedinečné moderné a luxusné bývanie v novostavbe, v historickej zástavbe širšieho centra Prahy 3 – Žižkov a priamo susedí s parkom Vítkov.

Uličný osempodlažný objekt v prieluke mezi dvoma nájomnými domami a trojpodlažným vo dvore. V oboch objektoch je celkom 17 bytov, 28 podzemných garážových státí a komerčné priestory.

Byty o veľkosti 1+kk až 4+1 sú navrhnuté v horných podlažiach uličného traktu a vo dvornom trakte, orientovanom do zelene priľahlého parku Vítkov. Vo vnútrobloku medzi objektami je átrium so zeleňou. K väčším bytom prináležia balkóny, alebo veľkorysé terasy v bytoch na vyšších podlažiach. Každý byt má k dispozícii pivničnú kobku a parkovacie miesto v podzemných garážach. Komerčné priestory sú situované na prízemí, v suteréne a podlaží uličného objektu.

viac info: http://vitkovia.cz/vitkovia/

prievidza

Prievidza

01
01
02
02
03
03
04
04
Detaily
Miesto: Prievidza
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Alexandra Vrtáková
Termín: 2007 – 2008

Popis projektu

Štúdia polyfunkčného domu v Prievidzi na Bojnickej ceste. Výšková dominanta akcentuje hlavný peší ťah spájajúci obytnú zónu so športovo rekreačnou časťou mesta.
Najnižšie podlažie objektu je ustúpené tak, aby vznikla možnosť rozšírenia uličného parteru. Výšková budova s prevažujúcou obytnou funkciou je riešená ako samostatne fungujúci objekt. Západná fasáda bytového domu ponúka atraktívny výhľad na Bojnický zámok. Fasáda objektu je riešená ako kompozícia jednoduchých ortogonálnych tvarov.
Výšková budova s prevažujúcou obytnou funkciou je riešená ako samostatne fungujúci objekt. V podnoži sú priestory s obchodnou vybavenosťou, kancelárskymi priestormi a parkovaním v suteréne.

slovenska-sporitelna

Slovenská Sporiteľna

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
Detaily
Miesto: Bratislava – Petržalka
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Jozef Šoltés
Ing.arch. Jana Vinarčíková
 Termín: 1992 – 1993

Popis projektu

Rekonštrukcia a dostavba prevádzkovej budovy pre účel informačného centra Slovenskej sporiteľne, a.s.. Projekt pochádza zo začiatku 90-ich rokov 20. storočia. Design objektu má prvky postmoderny. Súčasťou projektu bolo aj podrobné riešenie interiéru vrátane množstva atypového mobiliáru a osvetlenia.

Laskonka titulka grey 205x165px

Laskonka

01
01
Detaily
Miesto: Dúbravka, Bratislava
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Branislav Hantabal
Ing.arch. Jozef Čižmár
Ing.arch. Miroslava Hettešová
Ing.arch. Robert Janega
Ing.arch.Ing. Ľubomír Bízik, PhD.
Termín:
Plocha: … m2

Popis projektu

Bytový dom sa nachádza v urbanistickom priesečníku osí ul. Pri Kríži a komunikácie ul. Martina Granca v novovznikajúcej bytovej zástavbe lokality Brižite, preto sme sa rozhodli pri koncepte celkového stvárnenia objektu pre zvolenie architektonického akcentu, čím vznikne pomyselné vizuálne prepojenie daných urbanistických štruktúr. Zároveň svojou polohou ponúka samotné miesto výrazný potenciál výhľadov do okolitej krajiny. Tieto základné faktory boli hlavným determinantom pre vznik architektonickej koncepcie „terasového bodového domu“.

Pôdorysná koncepcia objektu je navrhnutá tak aby samotný tvar domu ponúkal všetkým bytom orientáciu do minimálne dvoch svetových strán. Zároveň sme architektonickým stvárnením dosiahli, aby každý byt poskytoval terasu s výhľadom do okolitej krajiny. Strešnú krajinu objektu budú dotvárať svetlíky presvetľujúce chodbu pred vchodmi do vrchných penthousov. Kontrolovaný vstup s recepciou do objektu je riešený z polozapusteného suterénu na úrovni komunikácie Pri kríži. V tomto podlaží sa zároveň nachádza prenajímateľný priestor a sklady pre byty. V ďalších dvoch suterénnych priestoroch sa nachádza podzemná parkovacia garáž spolu s technickým vybavením domu.