Topolcany CMZ podorys zony 2_sive

CMZ Topolčany

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
Detaily
Miesto: Modra
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Jana Vinarčíková
Termín: 1991

Popis projektu

Rekonštrukcia a revitalizácia centrálnej mestskej zóny mesta Topoľčany.
Doplnenie mestskej štruktúry o chýbajúce objekty a zeleň,
riešenie urbanistickej kompozície a prevádzkových vzťahov, návrh dlažby a prvkov mestského interiéru.