Laskonka titulka grey 205x165px

Laskonka

01
01
Detaily
Miesto: Dúbravka, Bratislava
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Branislav Hantabal
Ing.arch. Jozef Čižmár
Ing.arch. Miroslava Hettešová
Ing.arch. Robert Janega
Ing.arch.Ing. Ľubomír Bízik, PhD.
Termín:
Plocha: … m2

Popis projektu

Bytový dom sa nachádza v urbanistickom priesečníku osí ul. Pri Kríži a komunikácie ul. Martina Granca v novovznikajúcej bytovej zástavbe lokality Brižite, preto sme sa rozhodli pri koncepte celkového stvárnenia objektu pre zvolenie architektonického akcentu, čím vznikne pomyselné vizuálne prepojenie daných urbanistických štruktúr. Zároveň svojou polohou ponúka samotné miesto výrazný potenciál výhľadov do okolitej krajiny. Tieto základné faktory boli hlavným determinantom pre vznik architektonickej koncepcie „terasového bodového domu“.

Pôdorysná koncepcia objektu je navrhnutá tak aby samotný tvar domu ponúkal všetkým bytom orientáciu do minimálne dvoch svetových strán. Zároveň sme architektonickým stvárnením dosiahli, aby každý byt poskytoval terasu s výhľadom do okolitej krajiny. Strešnú krajinu objektu budú dotvárať svetlíky presvetľujúce chodbu pred vchodmi do vrchných penthousov. Kontrolovaný vstup s recepciou do objektu je riešený z polozapusteného suterénu na úrovni komunikácie Pri kríži. V tomto podlaží sa zároveň nachádza prenajímateľný priestor a sklady pre byty. V ďalších dvoch suterénnych priestoroch sa nachádza podzemná parkovacia garáž spolu s technickým vybavením domu.