prievidza

Prievidza

01
01
02
02
03
03
04
04
Detaily
Miesto: Prievidza
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Alexandra Vrtáková
Termín: 2007 – 2008

Popis projektu

Štúdia polyfunkčného domu v Prievidzi na Bojnickej ceste. Výšková dominanta akcentuje hlavný peší ťah spájajúci obytnú zónu so športovo rekreačnou časťou mesta.
Najnižšie podlažie objektu je ustúpené tak, aby vznikla možnosť rozšírenia uličného parteru. Výšková budova s prevažujúcou obytnou funkciou je riešená ako samostatne fungujúci objekt. Západná fasáda bytového domu ponúka atraktívny výhľad na Bojnický zámok. Fasáda objektu je riešená ako kompozícia jednoduchých ortogonálnych tvarov.
Výšková budova s prevažujúcou obytnou funkciou je riešená ako samostatne fungujúci objekt. V podnoži sú priestory s obchodnou vybavenosťou, kancelárskymi priestormi a parkovaním v suteréne.