Villa vista I grey 205x165px

Villa Vista I.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
Detaily
Miesto: Bratislava – Dúbravka
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
Ing.arch. Branislav Hantabal
Termín: 2010 – 2014
Plocha: HPP: 1413m2

Popis projektu

Vyškové usporiadanie hmôt novonavrhovaného domu je koncipované ako plynulý prechod od väčšej 4-podlažnej bytovej zástavby k zástavbe rodinnych domov /2+1/. hmotové riešenie dvojdomu vychádza z koncepcie dvoch hmôt ktoré sú voči sebe výškovo ustúpené o jedno podlažie čím plynule nadväzuje na susediacu rodinnú zástavbu rodinných domov.

Projekt VILLA VISTA spĺňa najnáročnejšie architektonické aj technické kritéria. Komplexne premyslený architektonický koncept stavia na vytvorení súhry prírodného prostredia s jednoduchou architektúrou. V projekte sú použité kvalitné detaily a luxusné materiály.

viac info: http://villavista.sk/villa-vista/