vista

Vista Tower

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
Detaily
Miesto: Bratislava – Petržalka
Autori: Ing.arch. Peter Vavrica
 Spolupráca: Ing.arch. Martin Laho
Ing.arch. Tomáš Šebo
Ing.arch. Igor Lichý
Ing.arch. Alexandra Vrtáková
Ing.arch. Martin Vodrážka
Ing. Miroslav Lackovič
 Plocha: 24 300 m2

Popis projektu

Pripravovaný projekt a investičný zámer polyfunkčného domu v exkluzívnom priestorovom a materiálovom riešení s výškovou dominantou. Objekt Vista Tower sa nachádza vo vnútornom pláne Petržalky. Jej poloha v priesečníku osí Panónská a Bosákova ju predurčuje pre lokálnu dominantu a orientačný bod. Hmotové riešenie a tvar výškovej časti bol navrhnutý veľmi citlivo. Zalomený tvar budovy reflektuje Panónsku cestu, ktorá sa na tomto mieste otáča k centru a symbolizuje tak vstupnú brány do mesta.

Súčasťou projektu je a zveľadenie okolia na štandard moderného európskeho sídliska 21. storočia – revitalizácia Macharovho námestia a vytvorenie predpokladov pre vznik adekvátneho prepojenia časti Dvory so sadom Janka Kráľa a Petržalským korzom.

viac na: www.vistatower.com